SİNAN ATASOY

1948'de Erzincan - Refahiye'de doğdu. İDMMA (Yıldız Teknik Üniversilesi) Mimarlık Bölümü'nden 1971 yılında lisans, 1975 yılında lisans üslü derecelerini aldı. 1971-75 arasında Y.Mimar Harun Özer ve Mimar Özdemir Erverdi'nin sahibi olduğu Sinan Mimarlık Bürosu'nda çalıştı. Bu dönemde uygulama projeleri ve proje yarışmaları ağırlıklı bir çalışmanın içinde yer aldı.

1975 yılında kendi mimarlık bürosunu kurduktan sonra Bayındırlık Bakanlığına, iller Bankası Genel Müdürlüğü'ne, SSK Genel Müdürlüğü'ne sağlık yapıları, eğitim yapıları, belediye hizmet binaları ve yönetim yapıları konularında uygulama projeleri yaptı. Mesleki kontrollük hizmetlerinde bulundu. 1980-87 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 'nde asistan olarak çalıştı.

Halen kendi bürosunda ağırlıklı olarak sağlık, eğilim, sanayi, turizm, ticaret, toplu konut, villa ve iç mekan düzenlemeleri alanında mimarlık çalışmalarını sürdürmektedir.